לשמירה ורפואה של עם ישראל בתוך שאר אומות העולם מווירוס הקורונה