חפש

הצטרף לקריאת ספרי תהילים פעילים

רפו"ש למיכל יענטא בת יעל

110 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
נובמבר 28, 2021

לידה קלה ובריאה למוריה שרה

119 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
אוקטובר 20, 2021

לידה קלה ובריאה לנעמי

126 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
ספטמבר 23, 2021

שמשון שמעון בן שרה איטה

116 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
אפריל 19, 2021

אסתר ביילה בת מאיר טוביה

112 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 2
דצמבר 27, 2020

לרפואת ישראל בתוך שאר האומות

103 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
מרץ 12, 2020