חפש

הצטרף לקריאת ספרי תהילים פעילים

רפו"ש למיכל יענטא בת יעל

128 נקראו מתוך 150 פרקים
נובמבר 28, 2021

לידה קלה ובריאה למוריה שרה

104 נקראו מתוך 150 פרקים
אוקטובר 20, 2021

לידה קלה ובריאה לנעמי

55 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
ספטמבר 23, 2021

שמשון שמעון בן שרה איטה

44 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
אפריל 19, 2021

אסתר ביילה בת מאיר טוביה

42 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 2
דצמבר 27, 2020

לרפואת ישראל בתוך שאר האומות

98 נקראו מתוך 150 פרקים
מרץ 12, 2020