חפש

הצטרף לקריאת ספרי תהילים פעילים

רפו"ש למיכל יענטא בת יעל

137 נקראו מתוך 150 פרקים
נובמבר 28, 2021

לידה קלה ובריאה למוריה שרה

115 נקראו מתוך 150 פרקים
אוקטובר 20, 2021

לידה קלה ובריאה לנעמי

68 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
ספטמבר 23, 2021

שמשון שמעון בן שרה איטה

59 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
אפריל 19, 2021

אסתר ביילה בת מאיר טוביה

60 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 2
דצמבר 27, 2020

לרפואת ישראל בתוך שאר האומות

111 נקראו מתוך 150 פרקים
מרץ 12, 2020