חפש

הצטרף לקריאת ספרי תהילים פעילים

טליה

37 נקראו מתוך 150 פרקים
אפריל 23, 2023

רפו"ש למיכל יענטא בת יעל

129 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
נובמבר 28, 2021

לידה קלה ובריאה למוריה שרה

124 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
אוקטובר 20, 2021

לידה קלה ובריאה לנעמי

139 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
ספטמבר 23, 2021

שמשון שמעון בן שרה איטה

117 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
אפריל 19, 2021

אסתר ביילה בת מאיר טוביה

118 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 2
דצמבר 27, 2020