מתפללים תהילים ביחד

חפש

הצטרף לקריאת ספרי תהילים פעילים

לרפואת הלוחמים דניאל בן נדיה, רון אהרון חיים בן אורלי, ארז בן מוריה ולעילוי נשמות עוז בן עידן, יונתן בן אברהם, ונריה בן דוד

43 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
דצמבר 15, 2023

להצלחה ושמירה לחייל שגב משה חזקיה בן דנה בתוך שאר חיילי ישראל

36 נקראו מתוך 150 פרקים
נובמבר 18, 2023

למילוי נשמת הקדושים חיילי צבא ישראל

7 נקראו מתוך 150 פרקים
נובמבר 3, 2023

אשר בן שרה

23 נקראו מתוך 150 פרקים
אוגוסט 13, 2023
נפתח על ידך

טליה

52 נקראו מתוך 150 פרקים
אפריל 23, 2023

רפו"ש למיכל יענטא בת יעל

144 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
נובמבר 28, 2021