חפש

הצטרף לקריאת ספרי תהילים פעילים

רפו"ש למיכל יענטא בת יעל

65 נקראו מתוך 150 פרקים
נובמבר 28, 2021

לידה קלה ובריאה למוריה שרה

67 נקראו מתוך 150 פרקים
אוקטובר 20, 2021

לידה קלה ובריאה לנעמי

148 נקראו מתוך 150 פרקים
ספטמבר 23, 2021

רפואה שלמה עבור שמשון שמעון בן שרה איטה

93 נקראו מתוך 150 פרקים
אפריל 19, 2021

אסתר ביילה בת מאיר טוביה

125 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
דצמבר 27, 2020

לרפואת ישראל בתוך שאר האומות

68 נקראו מתוך 150 פרקים
מרץ 12, 2020