חפש

הצטרף לקריאת ספרי תהילים פעילים

לידה קלה ובריאה למוריה שרה

44 נקראו מתוך 150 פרקים
אוקטובר 20, 2021

לידה קלה ובריאה לנעמי

124 נקראו מתוך 150 פרקים
ספטמבר 23, 2021

רפואה שלמה עבור שמשון שמעון בן שרה איטה

69 נקראו מתוך 150 פרקים
אפריל 19, 2021

אסתר ביילה בת מאיר טוביה

105 נקראו מתוך 150 פרקים
מספר פעמים שספר זה נקרא: 1
דצמבר 27, 2020

לרפואת ישראל בתוך שאר האומות

51 נקראו מתוך 150 פרקים
מרץ 12, 2020

משפחת האור

97 נקראו מתוך 150 פרקים
מרץ 10, 2020